75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

Такса за участие

До 15.10.2020 г.

 • Такса за участие

 • Включва: Публикуване на доклад, материали от конференцията, коктейл, кафе паузи, CD с резюмета от докладите.

 • $ 150 лв.
 • Такса за участие за млади учени до 35 г., вкл. докторанти и постдокторанти

 • Включва: Публикуване на доклад, материали от конференцията, коктейл, кафе паузи, CD с резюмета от докладите.

 • $ 90 лв.
 • Такса за втори и трети доклад

 • Заплаща се само такса публикация.

 • $ 90 лв.
 • Такса за придружаващи лица

 • Включва: Коктейл, рекламни материали, кафе паузи.

 • $ 70 лв.
 • Такса за участие (неприсъствена форма)

 • Включва: Публикуване на доклад в Сборник Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, CD с всички резюмета на докладите.

 • $ 90 лв.

Такси за участие, заплатени след 15.10.2020 г.

 • Такса за участие

 • Включва: Публикуване на доклад, материали от конференцията, коктейл, кафе паузи, CD с резюмета от докладите.

 • , 200 лв.
 • ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ДО 35 Г., ВКЛ. ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 • Включва: Публикуване на доклад, материали от конференцията, коктейл, кафе паузи, CD с резюмета от докладите.

 • , 130 лв.
 • ТАКСА ЗА ВТОРИ И ТРЕТИ ДОКЛАД

 • Заплаща се само такса публикация.

 • , 130 лв.
 • ТАКСА ЗА ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА

 • Включва: Коктейл, рекламни материали, кафе паузи.

 • , 100 лв.
 • ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ (НЕПРИСЪСТВЕНА ФОРМА)

 • Включва: Публикуване на доклад в Сборник Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, CD с всички резюмета на докладите.

 • , 130 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

С банков превод по сметката на Аграрен университет – Пловдив

Банка Уникредит Булбанк

IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00, BIC: UNCR BGSF

Получател: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

В нареждането посочете за ОСНОВАНИЕ НА ПЛАЩАНЕТО – ИМЕ НА УЧАСТНИК/АВТОР.

В брой в Аграрен университ – Пловдив, Пловдив 4003, бул. Менделеев №12.