75 години Аграрен Университет – Пловдив

Изложители