75 години Аграрен Университет – Пловдив

Assoc. Prof. Lyubka Koleva-Valkova, PhD

Assoc. Prof. Lyubka Koleva-Valkova, PhD

Department of Plant Physiology and Biochemistry, AU - Plovdiv

ABOUT