75 години Аграрен Университет – Пловдив

75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

Юбилейна научна конференция с международно участие

„Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“

 

Под патронажа на Министъра на образованието и науката
г-н Красимир Вълчев

Оставащо време до събитието

Уважаеми колеги,

Поради усложнената епидемиологичната обстановка в страната Ви уведомяваме, че по решение на Ректорското ръководство на АУ – Пловдив предвидената за 26.11.2020 г. юбилейна научна конференция „Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“ ще се осъществи ОНЛАЙН.
Всеки регистрирал се участник, ще получи линк, чрез който ще участва в съответния панел. Подробна информация ще получите на електронните адреси, с които сте се регистрирали за участие в конференцията.

Докладите изпращайте на имейл – register@au-plovdiv.bg

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Секция 1

АГРОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“

Секция 2

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРАТА, РИБАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

Секция 3

ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

Секция 4

МОДЕЛИ ЗА ЖИЗНЕСПОСОБНА БИОИКОНОМИКА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция 5

СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ИНОВАЦИИ

Секция 6

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА АГРО-ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 2.0

Работни езици на конференцията

Официалните езици са български и английски. Условията за публикуване и изнасяне на Постери/докладите се съдържат в раздел „Постери/Доклади”.

Предварителна програма

26 Ноември 2020

четвъртък

10:00 – 12:00

Пристигане в АУ и неформални срещи на участниците

12:00 – 13:00

Регистрация на участниците

13:00 – 13:30

Откриване на Конференцията и Пленарен доклад

13:30 – 17:30

Секционни заседания и доклади

19:00

Коктейл за участниците в конференцията

27 Ноември 2020

петък

10:00 – 11:00

Регистрация

11:00 – 13:00

Кръгла маса посветена на аграрната наука и образование

11:00 – 14:00

Бизнес изложение

14:00 – 17:00

Юбилейно академично тържество и концерт

28 Ноември 2020

събота

Екскурзия за гостите и участниците в конференцията

Посещение на Експерименталната винарска изба на АУ в с. Брестник и разходка в Стария град с гид

Sponsors & Partners

Coming soon