75 години Аграрен Университет – Пловдив

 

Важни дати

Важни дати

30 септември 2020

Изпращане на резюме на доклада и заявка за публикация или online регистрация  

1 октомври 2020

Потвърждение за приемането на резюмето (доклада)  

15 октомври 2020

Изпращане на доклада

15 октомври 2020

Заплащане на конферентните такси

25 октомври 2020

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конференцията

26 ноември 2020

Регистрация на участниците и откриване на Конференцията 

27 ноември 2020

Юбилейно тържество

28 ноември 2020

Посещения на обекти и отпътуване на участниците