75 години Аграрен Университет – Пловдив

Председател: проф. д-р Владислав Попов

75 години Аграрен университет - Пловдив / Председател: проф. д-р Владислав Попов

Председател: проф. д-р Владислав Попов

Зам.-ректор по научна и проектна дейност, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT

Зам.-ректор по научна и проектна дейност, Аграрен университет – Пловдив