75 години Аграрен Университет – Пловдив

Проф. дтн Володимир Кюрчев

75 години Аграрен университет - Пловдив / Проф. дтн Володимир Кюрчев

Проф. дтн Володимир Кюрчев

Ректор, Таврийски държавен агротехнологичен университет - Украйна

ABOUT