75 години Аграрен Университет – Пловдив

Христо Козаров

Христо Козаров

Председател на Студентски съвет, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT