75 години Аграрен Университет – Пловдив

доц. д-р Боряна Иванова

доц. д-р Боряна Иванова

Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT

Зам.-ректор по учебна дейност и акредитация, Аграрен университет – Пловдив