75 години Аграрен Университет – Пловдив

доц. д-р Любка Колева

доц. д-р Любка Колева

катедра Физиология на растенията, биохимия и генетика, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT