75 години Аграрен Университет – Пловдив

доц. д-р Светла Янчева

доц. д-р Светла Янчева

Зам.-ректор по международна дейност и връзка с бизнеса, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT

Зам.-ректор по международна дейност и връзка с бизнеса, Аграрен университет – Пловдив