75 години Аграрен Университет – Пловдив

проф. дтн Володимир Надикто

75 години Аграрен университет - Пловдив / проф. дтн Володимир Надикто

проф. дтн Володимир Надикто

Зам.-ректор, Таврийски държавен агротехнологичен университет - Украйна

ABOUT