75 години Аграрен Университет – Пловдив

проф. д-р Андон Василев

проф. д-р Андон Василев

Ръководител катедра Физиология на растенията и биохимия, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT

Аграрен университет – Пловдив