75 години Аграрен Университет – Пловдив

проф. д-р Вили Харизанова

75 години Аграрен университет - Пловдив / проф. д-р Вили Харизанова

проф. д-р Вили Харизанова

Декан на факултет по растителна защита и агроекология, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT