75 години Аграрен Университет – Пловдив

проф. д-р Николай Панайотов

75 години Аграрен университет - Пловдив / проф. д-р Николай Панайотов

проф. д-р Николай Панайотов

катедра Градинарство, Аграрен университет - Пловдив

ABOUT