75 години Аграрен Университет – Пловдив

Регистрация

ЗАЯВКА

За участие в научната програма

Име и фамилия
Длъжност
Месторабота
Адрес
Мобилен телефон
Email
Тема на доклада
Резюме на доклада
Представяне в
Секционна сесияПостерна сесия

Предпочитание за публикуване на доклад

Сборник Материали на Конференцията / Proceedings of the ConferenceНаучни Трудове на Аграрен Университет – Пловдив

Тематични направления

АГРОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРАТА, РИБАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ В АГРАРНИЯ СЕКТОРМОДЕЛИ ЗА ЖИЗНЕСПОСОБНА БИОИКОНОМИКА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИСТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ИНОВАЦИИНАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА АГРО-ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 2.0

Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни