75 години Аграрен Университет – Пловдив

Регистрация

ЗАЯВКА

За участие в научната програма

  Име и фамилия
  Длъжност
  Месторабота
  Адрес
  Мобилен телефон
  Email
  Тема на доклада
  Резюме на доклада
  Представяне в
  Секционна сесияПостерна сесия

  Предпочитание за публикуване на доклад

  Сборник Материали на Конференцията / Proceedings of the ConferenceНаучни Трудове на Аграрен Университет – Пловдив

  Тематични направления

  АГРОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА“ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СИСТЕМИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРАТА, РИБАРСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ МЕТОДИ И СИСТЕМИ В АГРАРНИЯ СЕКТОРМОДЕЛИ ЗА ЖИЗНЕСПОСОБНА БИОИКОНОМИКА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИСТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ И ИНОВАЦИИНАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА АГРО-ХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 2.0

  Съгласявам се с Политиката за защита на личните данни